Business & IT | Nyenrode MBA Tool

Modulair Executive MBA in Business & IT

Creating Shared Value


U opereert dagelijks in een hectische omgeving van strakke deadlines, uiteenlopende belangen van afdelingen en beperkte budgetten. IT is niet langer een afzonderlijke afdeling, maar onderdeel van uw strategievorming en vereist leiderschap en ondernemerschap van u om de competitie voor te blijven.

Weet u de brug te slaan tussen IT en Business en daarmee uw toekomst te verzekeren?

 

Vraag hier uw vrijblijvend uw brochure aan of meld u aan voor de belevingssessie.

Waarom een MBA in Business & IT!

De impact van IT voor organisaties is groot en neemt met de huidige ontwikkelingen alleen maar toe. Er wordt veel geïnvesteerd in IT, maar het resultaat is er niet altijd naar en ontwikkelprocessen lopen vaak moeilijk. Aan de andere kant maakt IT nieuwe organisatievormen en business modellen mogelijk: smeden van netwerken met partners, een hechtere, interactieve verbinding met klanten en minder hiërarchische lagen in de eigen organisatie. Tegelijkertijd is daarmee de afhankelijkheid van IT groot. Als de IT problemen ondervindt of zelfs helemaal uitvalt stokt het primair proces. IT is daarmee een vraagstuk dat een benadering vergt die onderdeel zou moeten zijn van de strategische visie van uw bedrijf. De Modulair Executive MBA in Business & IT legt de nadruk op het verbinden van de Business met de IT. De integrale aanpak van deze disciplines biedt u de mogelijkheid een brugfunctie te vervullen bij de uitdagingen van morgen.

Kijk hier voor een overzicht van alle losse Business & IT modules.

Het concept

Food & Innovation

De foodsector staat voor grote uitdagingen. Over 80 jaar telt onze aarde 11 miljard mensen. Naar verwachting kampt de helft van haar inwoners met te weinig voedsel. De wereld vraagt om een duurzaam antwoord waarin bedrijven in de Foodsector een hoofdrol spelen. We zien dat de voedselketen omkeert, de klant bepaalt steeds meer. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen hard. Dit biedt ka...

Meer weten?

Public & Private

Met een terugtrekkende overheid die in toenemende mate taken uitbesteedt aan private partijen is de kwaliteit van de samenwerking een belangrijke succesfactor. De track Public & Private biedt u modules met een focus op het overbruggen van cultuurverschillen. Het programma is opgezet voor professionals, managers en executives die nu en in de toekomst de verbindende factor willen zijn. 

Meer weten?