Food & Innovation | Nyenrode MBA Tool

Modulair Executive MBA in Food & Innovation

De foodsector staat voor grote uitdagingen. Over 80 jaar telt onze aarde 11 miljard mensen. Naar verwachting kampt de helft van haar inwoners met te weinig voedsel. De wereld vraagt om een duurzaam antwoord waarin bedrijven in de Foodsector een hoofdrol spelen. We zien dat de voedselketen omkeert, de klant bepaalt steeds meer. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen hard. Dit biedt kansen, maar kan ook ontwrichting in het huidige systeem veroorzaken (disruptie). 

 

of meld u aan voor de belevingssessie.

Waarom Food & Innovation?

Het Modulair Executive MBA in Food & Innovation brengt diverse vraagstukken op tafel en trekt samen met de (toekomstig) food-leiders op om toekomstbestendig te worden. Deelnemers aan het programma worden geïnspireerd, doen kennis en vaardigheden op en wisselen ervaring uit om gezamenlijke meerwaarde te creëren voor zichzelf, de eigen organisatie en hun omgeving waaronder de hele foodsector.

 

Om dat te bereiken worden niet alleen de managers, ondernemers en bestuurders uit de food, agri- en hortibedrijven bij elkaar gebracht, maar schuift de gehele keten aan: van agro tot verwerking/productie tot retail, inclusief de onmisbare ketenpartners zoals de energiesector, geldverstrekkers en transport.

Kijk hier voor een overzicht van al onze Food & Innovation modules.

Food & Innovation

Business & IT

De impact van IT voor de organisaties is groot en neemt met de huidige ontwikkelingen alleen maar toe. De track Business & IT biedt u modules met een focus op de integrale verbinding van Business met de IT. Het programma is ontwikkeld voor (toekomstige) CIO’s die IT op strategisch niveau willen inzetten in hun organisatie om maximale leverage te kunnen behalen.

Meer weten?

Public & Private

Met een terugtrekkende overheid die in toenemende mate taken uitbesteedt aan private partijen is de kwaliteit van de samenwerking een belangrijke succesfactor. De track Public & Private biedt u modules met een focus op het overbruggen van cultuurverschillen. Het programma is opgezet voor professionals, managers en executives die nu en in de toekomst de verbindende factor willen zijn. 

Meer weten?