Markt, Recht en Ethiek - PP | Nyenrode MBA Tool

Markt, Recht en Ethiek

Bedrijven interacteren op drie manieren met hun sociale omgeving. Ten eerste is er de ruil via de markt. Daar heersen de wetten van de economie: vraag en aanbod, investering, financiering en marketing. Ten tweede zijn er de dwingende regels van het recht. Daarmee legt de samenleving haar wil op aan de ondernemer. Concurreren moet, zegt de wetgever. En prijsafspraken zijn verboden. Tenslotte is er de ethiek. De heersende morele opvattingen over goed en kwaad bepalen ook het speelveld van de onderneming. Een succesvolle onderneming is in staat om de speelvelden van markt, recht en ethiek met elkaar te verbinden. Dit spel vereist een ambitieuze blik op de toekomst, want dáár liggen de nieuwe kansen op alle drie de gebieden.

Het Executive Programma

Belangrijk doel is manieren te vinden om problemen aan te pakken in een goede samenwerking tussen markt en overheid. Hoe benoem je problemen wanneer je gebruik maakt van inzichten uit verschillende disciplines, vanuit verschillende perspectieven en verschillende sectoren? Welke oplossingen worden zichtbaar en onder welke voorwaarden zijn ze realiseerbaar? Tijdens de module krijgen deelnemers inzicht in elkaars wereld en elkaars beleving. Hierdoor praten we niet alleen over betere samenwerking tussen publiek en privaat, maar willen we hieraan ook concreet een steentje bijdragen.

Start: jaarlijks in februari
Duur: 3 keer 2 dagen verdeeld over 6 maanden
Doelgroep omschrijving: Deelnemers zijn op zoek naar een vernieuwende en bredere visie op het gebied van management en ondernemen, willen graag inzicht in actuele management theorieën en –concepten.

Meer weten?

of neem contact op met onze Programma Adviseurs : 

Katie | Joëlle | Adriënne 
0346 291 001
mmba@nyenrode.nl

Het concept